Consultatieve artsenpraktijk in Therapeuticum Culemborg

Wat is een consultatieve praktijk?

Dat is een artsenpraktijk die gespecialiseerd is in een gedeelte van de gezondheidszorg, en naast de eigen huisarts te consulteren is. Naast het stellen, of horen, van de reguliere diagnose, zal ik met u op zoek gaan naar wat de antroposofische gezondheidszorg voor u of voor uw kinderen te bieden heeft. Hiervoor werk ik samen met het netwerk dat we hier in Culemborg aan het opbouwen zijn en waarheen ik graag zal verwijzen.
Ik zal geen reguliere medicatie voorschrijven en ik kan ook niet verwijzen naar specialisten.
Mijn consulten en geneesmiddelen kunnen worden vergoed uit een aanvullende verzekering, meestal tot een bepaalde limiet.
Ik zal, indien u dat goed vindt, graag uw eigen huisarts op de hoogte stellen van mijn beoordeling van uw klachten en de plannen die we gemaakt hebben.

Wat is antroposofische geneeskunde?

Het is een uitbreiding van de reguliere, de gewone geneeskunde, en nooit in plaats van. In ieder van ons werken geest of individu, ziel of psyche en lichaam voortdurend samen, het leven houdt ze bijeen. In elk van deze gebieden is een natuurlijke neiging balansverstoringen in evenwicht te brengen, en daar doen we ook van alles voor, denk aan onze behoefte aan eten, drinken, slapen, ontspanning, sporten etc.
Als de balans zich niet kan herstellen, door krachten van buiten of van binnen, worden we ziek. Ook het ziek zijn roept weer veel balansherstel op, soms is het ziek zijn dit zelf.
Als de gezonde balans niet wordt teruggevonden, hebben we hulp nodig van de gezondheidszorg. De antroposofische geneeskunde kan dan putten uit een heel arsenaal aan natuurlijke geneesmiddelen, maar kan ook uitwendige therapie met vele substanties toepassen, of een massagetechniek waarbij het balansherstel voorop staat, of een bewegingstherapie, die ons innerlijk herbalanceert etc.
We zullen ernaar streven dat deze mogelijkheden in ons groeiende centrum worden aangeboden; gelukkig zien we nu al meerdere toekomstige teamleden in Culemborg. Antroposofische gezondheidszorg is altijd multidisciplinair en in die samenwerking ontwikkelt zich een helende omgeving die nooit iemand alleen tot stand kan brengen.

Lees ook eens op de site van mijn artsenvereniging NVAA.

Door wie

Ik ben Casper Post Uiterweer, ik ben 70 jaar en heb 33 jaar een antroposofische huisartsenpraktijk gehad in Utrecht, sedert 1992 uitgegroeid tot Therapeuticum Utrecht. Met de vraag hoe een antropofische praktijk te starten in Culemborg ben ik benaderd, en gaandeweg kreeg ik zo veel plezier in de initiatiefrijke kring mensen die hierin het voortouw neemt, dat ik aanbood een consultatieve praktijk te starten. Met de uitdrukkelijke hoop, dat er zo snel mogelijk een huisartsenpraktijk kan starten en ik weer overbodig word.

Praktische gang van zaken

U bent van harte welkom om een afspraak te maken om het over ziekte en gezondheidsvraagstukken met mij te hebben. Daarvoor kunt u het beste het formulier onderaan invullen.
U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord, per mail of telefoon.
Let op: We hebben gemerkt dat het antwoord bij u in de map ‘Spam’ of ‘Ongewenste mail’ terecht kan komen. 

De consulten, de voorgeschreven medicijnen en therapieën worden, afhankelijk van uw ziektekostenverzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Ik ben gecertificeerd antroposofisch arts.

De tarieven zijn als volgt:

Consult 15 min: € 30
Consult 30 min: € 60
Consult 45 min: € 90
Telefonisch of mail-consult: als hierboven

Wie eenmaal in mijn praktijk is ingeschreven kan bij spoed een beroep op mij doen, voor zo ver de spoed te maken heeft met mijn behandeling, bijvoorbeeld in verband met bijwerkingen van de medicijnen. U kunt hiervoor een bericht sturen naar het  e-mailadres arts@therapeuticumculemborg.nl of bellen met 06-54603646.
Voor  spoedzaken, die niet mijn behandeling betreffen, kunt u zich wenden tot uw eigen huisarts of (buiten de werktijden van uw eigen huisarts) de huisartsenpost van uw woonplaats.


De gegevens in onderstaand formulier (boven de lijn) zijn nodig om een recept te kunnen maken, anders is er geen vergoeding mogelijk.
De huisarts wil ik weten om hem of haar een berichtje te kunnen sturen, maar alleen als u daarvoor toestemming geeft.
De laatste vraag is natuurlijk het belangrijkste stuk, u mag ook medische gegevens van specialist of huisarts meesturen.

De gegevens kunnen alleen gelezen worden door mij, Casper Post Uiterweer, en worden niet op de website opgeslagen.